Dvaadvacátá výzva vyhlášena

web_projekty01.jpg Obce, města a podnikatelé v Olomouckém kraji a Zlínský kraj mohou připravovat další projekty. V Olomouckém kraji se jedná o cyklostezky a cyklostrasy, ve zlínském pak o revitalizaci budov bývalého areálu firmy Baťa.

V pondělí 7. února byla Úřadem Regionální rady vyhlášena výzva s pořadovým číslem 22. Výzva je zaměřena na dobudování páteřních cyklostezek v Olomouckém kraji (zejména s důrazem na Moravskou a Jantarovou stezku) tak, aby bylo dosaženo vyváženého rozvoje cyklotras a cyklostezek podpořených Regionálním operačním programem Střední Morava. Z pohledu naplnění cílové hodnoty monitorovacího indikátoru chybí na území Olomouckého kraje necelé čtyři kilometry cyklostezek. Právě na tento úsek je vyčleněna částka 20 milionů korun. Zájemci mohou své projewktové záměry předkládat do 8. dubna na Úřad Regionální rady v Olomouci.

Zlínský kraj využije 500 milionů korun na revitalizaci části bývalého areálu firmy Baťa ve Zlíně (14 a 15 budova), ve kterém má vzniknout Krajská knihovna Františka Bartoše, Krajská galerie výtvarného umění a Muzeum jihovýchodní Moravy.

 

Úplné znění vyhlášené výzvy č. 22/2011:

1.3 Bezmotorová doprava

2.2.10 Integrovaný plán konverze zóny