Důležité není množství projektů, ale kvalita

Využití peněz z Regionálního operačního programu Střední Morava bylo hlavním tématem návštěvy evropské komisařky Danuty Hűbner v regionu soudržnosti Střední Morava, tedy v Olomouckém a Zlínském kraji.

"Vím, že Střední Morava klade velký důraz na rozvoj měst a obcí a také na cestovní ruch, což mně těší. Je totiž potřeba, aby regiony soutěžily s Prahou a ukázaly, mají co nabídnout," řekla eurokomisařka odpovědná za regionální politiku. Ani ne dvoudenní návštěva byla zahájena v Olomouckém kraji na půdě Arcibiskupství, kde eurokomisařku přijal arcibiskup Jan Graubner v doprovodu hejtmana Olomouckého kraje Martina Tesaříka. "K dnešnímu dni máme schváleno přes čtyřista projektů v objemu přibližně poloviny peněz určených na léta 2007 až 2013. Nejvíce projektů bylo předloženo v prioritní ose dva Integrovaný rozvoj a obnova regionu," seznámil Danutu Hűbner s čerpáním evropských peněz předseda Regionální rady a olomoucký hejtman Martin Tesařík. Ve zbývajícím čase byly eurokomisařce představeny konkrétní projekty podpořené v rámci integrovaného plánu rozvoje města Olomouc (městské parky, prozatím připravovaný projekt atraktivní a konkurenceschopná Olomouc) a integrovaného plánu rozvoje území Olomouc v cestovním ruchu (např. Arcibiskupský palác), jehož koncept je výjimkou mezi ostatními regionálními radami na území České republiky. "Chtěla bych vás vyzvat k tomu, aby evropské peníze šly zejména na projekty s nejvyšší možnou kvalitou. Nechceme levné projekty, levné technologie a povrchní změny. Jde nám o zvýšení atraktivity měst a zlepšení života občanů. V nových členských zemích často vidíme, že mnoho peněz je použito na průměrné projekty. Čím je region chudší, tím více musí opravdu dbát na kvalitu," uzavřela setkání v Olomouckém kraji eurokomisařka.

Ve Zlínském kraji byly prezentovány dva největší projekty připravené v rámci Integrovaného plánu rozvoje cestovního ruchu na území Luhačovicka, a to výstavba kryté plovárny v Luhačovicích, kterou připravuje město, a revitalizace hotelového komplexu Alexandria, kterou již realizuje společnost Lázně Luhačovice. Město Kroměříž zase představilo projekt revitalizace areálu místních kasáren. "Paní eurokomisařka se zajímala o implementaci regionálního operačního programu a to, jakým způsobem využíváme jeho finanční prostředky. Šlo o oboustrannou výměnu celé řady cenných informací a nám se dostalo ujištění, že při čerpání evropských peněz jdeme správnou cestou. Nebyla to tedy žádná kontrola, ale snaha seznámit se s reálným stavem. Potvrdilo se nám, že je třeba podporovat projekty s koncepčním a rozvojovým potenciálem," zhodnotil setkání zlínský hejtman a místopředseda Regionální rady Stanislav Mišák.

Při návštěvě regionu eurokomisařka neopomenula zdůraznit roli fungování regionálních operačních programů v regionu a úlohu krajů při jeho rozvoji. "Regionální operační programy jsou nástrojem, jak rozhodovat o zvýšení kvality života občanů a jeho konkurenceschopnosti přímo uvnitř regionu," uzavřela svou návštěvu na Střední Moravě Danuta Hűbner.

 

Více informací:
Renata Škrobálková - tisková mluvčí
587 333 315 / 739 002 410

 

1

2

 

3

4

5