Dotazníkové šetření k Společnému regionálnímu operačnímu programu

V rámci vyhodnocování uplynulého programovacího období 2004 - 2006 probíhá v regionu soudržnosti Střední Morava dotazníkové šetření s důrazem na Společný regionální operační program, jeho průběh a spokojenost žadatelů s prací Sekretariátu Regionální rady (resp. Úřadu Regionální rady).

Získané informace bychom rádi využili při přípravě Regionálního operačního programu NUTS II Střední Morava 2007 – 2013 jako podnět ke zlepšení systému administrace programu.

Tímto si Vás dovolujeme požádat o vyplnění dotazníku a jeho zaslání na emailovou adresu dagmar.pytlova@kr-zlinsky_cz nebo na adresu Dagmar Pytlová, Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava, Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín.

Dokumenty ke stažení

(Pro elektronické zaškrtávání políček zvolte v nástrojové liště Ovládací prvky a zavřete režim návrhu).