Dotace z ROP Střední Morava pomohly ke vzniku téměř 800 pracovních míst

Sou____st___Centra_je_i_v__ceos___obr__b__c___CNC_stroj.jpg Zpráva o realizaci ROP Střední Morava mluví jasně, 795 nově vytvořených pracovních míst v Olomouckém a Zlínském kraji v projektech, které vznikly s podporou ROP Střední Morava. Podle informací, které shromažďuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR je to nejvíce ze všech regionálních operačních programů v České republice.

Zpráva dále uvádí, že z toho 243 míst je vytvořeno pro muže a 333 pro ženy, u zbývajících 219 pozic není určeno, zda budou zaměstnány ženy či muži.  „Jedná se zejména o projekty z cestovního ruchu, kde vzniká nejvíce pracovních míst. Jsou to místa provozních, recepčních, správců, vlekařů apod.“ řekl ředitel Úřadu Regionální rady Ivan Matulík. Počet nově vzniklých pracovních míst v regionu je jedním z hlavních kritérií, které sleduje Evropská komise. Její zástupci byli i přítomni na jednání Monitorovacího výboru ROP Střední Morava, na kterém byla zpráva představena. „ Je vidět, že program udělal v regionu pokrok a že kritéria, podle kterých je program naplňován, jsou plněna v souladu s nastavenými hodnotami,“ doplnil Jack Engwegen, ředitel české sekce na DG REGIO při Evropské komisi. Zároveň však upozornil na problém chybovosti, která je obecně v České republice dána příliš detailním nastavením podmínek pro čerpání evropských fondů. „Podle Výroční kontrolní zprávy vydané Ministerstvem financí ČR je rozsah chybovosti v projektech ROP Střední Morava na 40% z povoleného limitu. Znamená to, že úřad umí včas a dobře zabránit chybám v projektech. Podle dosavadních zjištění se ROP Střední Morava řadí mezi operační programy s nízkou chybovostí při realizaci projektů,“ navázal Matulík.

 

Monitorovací výbor zároveň odsouhlasil aktualizaci kritérií pro výběr projektů. Nově vyhlášené výzvy budou obsahovat bodové zvýhodnění u projektů, které jsou předkládány na území, kde bylo doposud podpořeno málo projektů. „Cílem tohoto opatření je zajistit vyvážený rozvoj celého území Střední Moravy,“ doplnil Matulík. Dále bude nově hodnocena schopnost žadatele zajistit financování projektu z vlastního rozpočtu a nově budou s každou vyhlášenou výzvou  zveřejněny i detaily hodnotících kritérií. Žadatel bude dopředu znát jednotkové ceny realizovaných prací projektu a jejich bodové ohodnocení. „Reagujeme tím na získané zkušenosti z více etapového modelu administrace žádostí, které jsme získali v uplynulých letech. Za dobu dvou a půl let se nám podařilo žadatelům uspořit 250 milionů korun, které by jinak zbytečně vynaložili na zpracování žádosti o podporu z ROP Střední Morava,“ řekl ředitel úřadu Matulík.

 

Vyhodnocením dopadů kurzu koruny vůči euru ROP Střední Morava aktuálně disponuje 17,5 miliardami korun pro rozvoj Olomouckého a Zlínského kraje v oblasti dopravy, rozvoje měst, obcí a cestovního ruchu v regionu. Výbor Regionální rady doposud schválil projekty za 14,4 miliardy korun, z toho jsou již ukončeny projekty za 7,5 miliard korun.