Dotace z ROP Střední Morava podpoří další rekonstrukce silnic

II150_OK_008.jpg Olomouc, 29.1.2015 – Další projekty na rekonstrukce silnic v Olomouckém a Zlínském kraji, které budou spolufinancovány z evropských dotací, schválil na svém posledním jednání Výbor Regionální rady Střední Morava. Na úpravu téměř 30 km silnic II. a III. třídy dostanou oba kraje dohromady 210 milionů korun. A mají šanci získat dalších 75 milionů korun. Všechny peníze ale musí proinvestovat nejpozději do konce roku.

Výzva na rekonstrukce krajských silnic byla vyhlášena v listopadu minulého roku. „K tomuto kroku jsme se rozhodli na základě provedené finanční analýzy zůstatku programu ROP Střední Morava, který ukázal, že je možné uplatnit ještě cca 300 milionů korun“, uvedl Jiří Rozbořil, předseda Výboru Regionální rady Střední Morava.

Na vyhlášenou výzvu k předložení projektů zaměřených na stavební úpravy a modernizaci silnic II. a III. třídy zareagovaly oba kraje a jejich organizace, které mají krajské silnice ve správě. Všech 8 předložených projektů, které Úřad Regionální rady posuzoval, bylo schváleno k dopracování. V Olomouckém kraji budou zrekonstruovány 4 silniční úseky v celkové délce téměř 20 km s dotační podporou 114 milionů korun. Ve Zlínském kraji přispěje ROP Střední Morava na realizaci 4 projektů, díky nimž bude zmodernizováno 10 km silnic za 97 milionů korun.

Největší investicí je projekt Správy silnic Olomouckého kraje, která na rekonstrukci silnice II. třídy č. 644 vedoucí z Mohelnice na hranici s Pardubickým krajem získala dotaci o něco málo přesahující 42 milionů korun. Druhá nejnákladnější úprava se týká silnice III. třídy v Nedašově Lhotě ve Zlínském kraji. ROP Střední Morava na její realizaci pošle Ředitelství silnic Zlínského kraje necelých 42 milionů korun.

Výbor Regionální rady také schválil vyhlášení ještě jedné výzvy určené pro silniční projekty, jejíž alokace činí 75 milionů korun. I pro tuto výzvu platí, že své projekty mohou předložit Olomoucký a Zlínský kraj a organizace jimi zřizované a zakládané a musí se týkat úprav či rekonstrukcí silnic II. a III. třídy. Oba kraje však musí počítat s tím, že na realizaci projektů už zbývá pouze krátký čas. Všechny projekty totiž musí být dokončeny nejpozději do 31.12.2015, což je termín pro závěrečné vyúčtování peněz z evropských fondů pro období 2007-2013.

ROP Střední Morava, jehož prostřednictvím jsou čerpány finanční prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj na území Olomouckého a Zlínského kraje, měl v programovém období 2007-2013 k dispozici více než 18 miliard korun. Z této částky šlo na rozvoj regionální silniční sítě 4,8 miliardy korun, díky kterým již bylo v obou krajích nově postaveno 5 km a zrekonstruováno 122 km silnic. Do konce roku by pak mělo projít úpravou ještě 150 km komunikací.

 

Kontakt:

Mgr. Michaela Linhartová

Tisková mluvčí Úřadu Regionální rady

Tel.: 739 002 410

E-mail: michaela.linhartova@rr-strednimorava_cz