Doporučené projekty - 4. kolo výzvy SROP

Regionální rada regionu soudržnosti NUTS II Střední Morava schválila na jednání dne 22. 9. 2005 v Olomouci seznam projektů doporučených k financování ze SROP. Přehled úspěšných projektů v podopatření 2.1.1 a v opatření 2.2 naleznete zde.