Doplnění informací pro žadatele z výzvy číslo 29/2012

bro__ura2.jpg Instrukce pro práci s monitorovacími indikátory byly v revizi č. 3.1 doplněny o monitorovací indikátor č. 162 Počet nových zařízení pro bezpečnost.  Indikátor je platný od 9.1.2012 pro podoblast podpory 2.2.6 Rozvoj krizové  infrastruktury. Zároveň došlo k aktualizaci monitorovacího indikátoru dopadu č. 154 Zvýšení atraktivity podpořených měst a obcí ve vztahu k prováděnému  dotazníkovému šetření u integrovaných projektů podoblasti podpory 2.2.6 Rozvoj  krizové infrastruktury

Aktualizovaná verze Instrukce pro práci s monitorovacími indikátory je v plném znění ZDE.