Do základů 14|15 Baťova institutu bylo vloženo poselství budoucím generacím

EG_Architektura.jpg Poselství budoucím generacím bylo ve čtvrtek 1. 3. 2012 okolo 11. hodiny zazděno v suterénu k základům budovy číslo 14 – jednoho z objektů 14|15 BAŤOVA INSTITUTU ve Zlíně.

Stalo se tak při příležitosti 2. Návštěvního dne stavby, který pro novináře a zástupce médií uspořádal Zlínský kraj, investor projektu, spolu s kooperujícími subjekty. Poselství má podobu neprodyšné schránky, do níž byly vloženy: samotný text poselství, část projektové dokumentace a nosiče se všemi relevantními informacemi o tomto jedinečném projektu.

„S ohledem na to, že navazujeme na historii a realizujeme kulturní centrum, které bude sloužit mnoha dalším generacím, rozhodli jsme se udělat něco, co bylo v dřívějších dobách pro podobné nadčasové projekty mnohdy charakteristické. A to právě uložení poselství s informacemi o době, stavbě a záměrech. Vidíme v tom symboliku i možnost, jak tradičním způsobem předat informace budoucím generacím,“ vysvětlil šéf řídícího výboru projektu – statutární náměstek hejtmana Libor Lukáš.

Uložení poselství do základů 14|15 BAŤOVA INSTITUTU následovalo až po setkání s vedením projektu i stavby v showroomu v budově č. 13. Mimo Libora Lukáše se jej zúčastnil i hlavní architekt záměru Juraj Sonlajtner a manager stavby Zdeněk Adamec ze společnosti PSG. Přítomné novináře seznámili s aktuálním dění na stavbě.

„V současné době je vybetonován zesílený statický strop ve druhém nadzemním podlaží budovy 14 a začaly hydroizolační práce na platformě mezi budovami.  Vybourána je také stará střešní konstrukce na budově 14, připravuje se repase lanovky a probíhá tak příprava pro montáž ocelové konstrukce pro vzduchotechniky, následovat bude realizace nové střechy. Hotovy jsou také dojezdové vany dvou nových výtahů v přístavbě budovy 14 a budou se zakládat sloupy pro nové výtahové šachty. V budově 14 je v plném proudu betonáž zesilování betonových stropů,“ uvedl Zdeněk Adamec.

Setkání s novináři, konané 1. 3. 2012 na stavbě 14|15 BAŤOVA INSTITUTU, bylo
druhým ze série tzv. Návštěvních dnů. Ten první se uskutečnil 16. 12. 2011.  Další je na programu v průběhu jarních měsíců.

Projekt konverze budov 14 a 15 do podoby 14|15 BAŤOVA INSTITUTU, nejvýznamnější revitalizační projekt baťovského Zlína, bude mít dva vrcholy. Na podzim 2012 bude otevřena budova 14, v níž budou sídlit Krajská galerie výtvarného umění a Muzeum jihovýchodní Moravy. O rok později, na podzim 2013 se veřejnosti zpřístupní rovněž budova 15 – budoucí sídlo Krajské knihovny Františka Bartoše.

V současné době se kromě intenzivní stavební činnosti připravují za účasti architektů, výtvarníků a kurátorů zejména muzejní a galerijní expozice. V rámci 2. návštěvního dne tak již mohly být zveřejněny dokonce velmi detailní údaje, srovnávající původní a nové expozice.

Projekt 14|15 BAŤOVA INSTITUTU je kalkulován na 900 milionů korun. Více než polovinu - rovnou půlmiliardu přitom čerpá Zlínský kraj formou dotace od Regionálního operačního programu Střední Morava.

Hlavním oficiálním mediem projektu je webová prezentace www.14-15.cz (zdroj informace).