Do regionu letos přijde přes čtyři miliardy korun

webregion.jpg Přibližně o 4,2 miliardy korun vzrostou v letošním roce investice do rozvojových projektů v Olomouckém a Zlínském kraji. Od roku 2007 je to nejvíce peněz přidělených z Regionálního operačního programu Střední Morava.

Příslušné dokumenty podepsal při příležitosti veletrhu Regiontour v Brně Martin Tesařík a ministr pro místní rozvoj Rostislav Vondruška. 

 

„Na konci ledna může Úřad Regionální rady začít proplácet první žádosti o platbu v roce 2010,“ řekl předseda Regionální rady a olomoucký hejtman Martin Tesařík. Ve srovnání s minulým rokem je to přibližně o tři týdny dříve. „V loňském roce jsme první platby mohli začít vyplácet až v polovině února. Jsem rád, že se podařilo peníze do regionu zajistit co nejdříve,“ doplnil Tesařík. V první fázi budou proplaceny žádosti o platbu, které na Úřad Regionální rady přišly na přelomu listopadu a prosince loňského roku. Jedná se o 114 žádostí za přibližně 650 milionů korun. „Jsou to výdaje za projekty, které byly schváleny v rámci výzev vyhlášených v průběhu roku 2008 a na začátku roku 2009,“ upřesnil ředitel Úřadu Regionální rady Ivan Matulík. Mezi ně patří opravy škol a školek ve městech i na venkově, sportovně kulturní centra, sociální zařízení, veřejná doprava, opravy místních komunikací, apod. „Velký důraz klademe na rozvojové projekty z oblasti cestovního ruchu, které nejen že zatraktivní region pro turisty, ale také dají práci mnoha místním obyvatelům,“ dodal předseda Regionální rady Tesařík. Jen v oblasti turistických služeb se po roce 2010 předpokládá vytvoření 500 nových pracovních míst v Olomouckém i Zlínském kraji.

 

V letech 2007 až 2013 bylo v Regionálním operačním programu Střední Morava vyčleněno 17,7 miliardy korun. Do konce roku 2009 bylo schváleno 450 projektů ze přibližně 7,5 miliardy korun. Z těchto peněz bylo už proplaceno 3,2 miliardy na účty příjemců. K prvnímu lednu letošního roku 193 projektů bylo ukončeno a začalo sloužit veřejnosti. Mezi finančně nejnáročnější ukončené projekty v Olomouckém kraji patří revitalizace centrálního náměstí v Uničově (62 mil.), relax centrum Kolštejn v Branné na Jesenicku (24,3 mil.) nebo revitalizace areálu staré nemocnice v Prostějově (23,6 mil.). Ve Zlínském kraji největší dosavadní investicí bylo vybudování koupaliště ve Velkých Karlovicích (38 mil.), zlínské sportovně zábavní centrum s názvem Eurogalaxie (23,7 mil.) nebo lyžařský areál Kohútka (55,6 mil.).