Děti ze ZŠ a ZUŠ kreslily projekty ROP Střední Morava ze svého okolí

foto_kreslen_____ternberk.jpg Na začátku srpna odborná porota vyhodnotí pětaosmdesát výtvarných prací projektů financovaných z ROP Střední Morava, které byly základními a uměleckými školami zaslány do výtvarné soutěže Můj projekt. Soutěž na konci školního roku vyhlásil Úřad Regionální rady a zapojilo se do ní 35 škol z Olomouckého a Zlínského kraje.

„Naším záměrem bylo oslovit školy tak, aby učitelé měli příležitost přímo na místě dětem ukázat, co nového vzniklo v posledních letech v regionu. Některé reakce ze strany učitelů jsou důkazem toho, že se nám to povedlo,“ řekl ředitel Úřadu Regionální rady Ivan Matulík. „Potěšilo nás, že jsme se mohli zúčastnit této obsahově ojedinělé soutěže. Měli jsme tak možnost získat větší přehled o konkrétních projektech rekonstrukcí budov, parků apod., které byly realizovány s pomocí ROP Střední Morava,“ reagovala například paní učitelka Kovaříková ze ZŠ Prakšice. Nejčastěji děti malovaly expozici Etiopie v Zoo Lešná, skanzen v obci Modrá, zámek Nový Světlov či zříceninu hradu Lukov. Mnoho obrázků zachytilo také letní výlety na kole či pobyt u vody. Kromě malby a kresby se učitelé s žáky pustili také do náročnějších výtvarných technik, jako je například suchá jehla či papíroryt. ZUŠ Šternberk nominovala do soutěže originální plošný reliéf znázorňující Máyský kalendář a dokumentující projekt Expozice času ve Šternberku. Základní umělecká škola Uherské Hradiště pobočka Staré Město zase nominovala počítačovou grafiku zachycující skanzen v Modré. Všechny obrázky vykazují velkou snahu dětí, jejich kreativitu, originalitu a obrovskou šikovnost, a tak bude mít porota při hodnocení velmi nelehký úkol.

 

Zaslané práce budou hodnoceny na začátku srpna, kdy odborná porota vybere nejzdařilejší obrázek v kategorii pro první a zvlášť pro druhý stupeň základní školy a dále v kategorii základní umělecké školy. Každý výherce v jednotlivých kategoriích získá sadu výtvarných potřeb v hodnotě 1 000 korun a odměněna bude i škola, která získá balíček výtvarných a kancelářských potřeb v hodnotě 5 000 korun.

 

Celkem se do soutěže zapojilo 35 škol, z toho 8 jsou základní umělecké školy. Žáci namalovali celkem 141 obrázků, z nichž 85 je soutěžních, zbylé obrázky byly zaslány mimo soutěž. Všechny soutěžní i nesoutěžní obrázky jsou prezentovány v elektronické výtvarné galerii na www.mujprojekt.eu.  Na konci roku je plánována i jejich putovní výstava. Řada z nich bude navíc využita pro další prezentační a propagační aktivity ROP Střední Morava.

 

Na výtvarnou soutěž bezprostředně navazuje fotografická soutěž „Vyfoť a vyhraj,“ která je určena pro veřejnost. Od července do konce října může každý nahrávat fotografie projektů financovaných z ROP Střední Morava v regionu do fotogalerie na www.mujprojekt.eu. Na začátku srpna bude spuštěno hlasování veřejnosti o nejlepší nahranou fotografii za měsíc červenec. Stejným způsobem budou vybírány a následně odměněny fotografie za měsíc srpen, září a říjen, kdy veřejnost může nahrávat fotografie na www.mujprojekt.eu. Na vítěze čekají fotoaparáty, iPody, čtečky či telefony. Absolutního vítěze pak odmění ředitel Úřadu Regionální rady letem v balonu pro tři osoby.

 

Veškeré informace o soutěži i cenách určených pro jednotlivé měsíce jsou na www.mujprojekt.eu.