Dalších 640 milionů pro Olomoucký a Zlínský kraj z ROP Střední Morava

web_1.jpg Celkem 51 kilometrů bude nově v Olomouckém a Zlínském kraji zrekonstruováno z ROP Střední Morava. Rozhodl o tom dnes Výbor Regionální rady. Výbor dále schválil projekty pro města Olomouc a Zlín. Cestovní ruch byl podpořen v obci Bouzov a Velehrad. Celkem byly schváleny projekty za 640 milionů, z toho dotace na silnice představují 515 milionů korun.

Seznam schválených projektů k dopracování:

1.1.1 Silnice II. a III. třídy

2.1 Rozvoj regionálních center - IPRM Společensko-kulturní a vzdělávací centrum Zlín

2.1 Rozvoj regionálních center – IPRM Olomouc

3.1.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu – územní obvod obce Bouzov

3.1.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu – Statutární město Olomouc

2.2.8 Rozvoj finančních nástrojů a pilotní projekty

3.1.2 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu pilotními aktivitami - Velehrad