Další projekty se budou schvalovat v červenci

v__bor1.jpg Červencové jednání Výboru Regionální rady přinese další várku schválených projektů. Bude se jednat o projekty předložené v rámci výzvy č. 18/2010.

„Ke schválení budou předloženy projekty z podoblasti podpory 1.1.1 Silnice II a III třídy, 1.2.1 Rozvoj integrovaného dopravního systému, přestupní terminály a zastávky, 1.2.2 Obnova vozidel železnic a 2.3.1 Fyzická revitalizace území,“ řekla vedoucí odboru řízení projektů Hana Mikulová. Výjimkou budou jen projekty předložené v podoblasti podpory 2.3.2 Sociální infrastruktury, jejichž schvalování bylo posunuto na září letošního roku. Důvodem je velký přetlak projektů, které se na Úřadu Regionální rady sešly. „V systému máme jen pro tuto podoblast zaregistrováno 179 žádostí za 1,7 miliardy. Je to více než sedminásobně víc, než je stanoveno ve výzvě,“ komentovala aktuální stav Mikulová. V současné době probíhá věcné hodnocení předložených projektů. Zároveň jsou hodnoceny i projekty předložené v jiných oblastech a podoblastech podpory. Do dnešního data bylo na Úřad Regionální rady předloženo 1 261 projektů za přibližně 19,6 miliard korun.

Přehled předložených projektů ve výzvě 18/2010
Podoblast podpory Alokace v mil. Kč Požadovaná dotace v mil. Kč Převis
1.1.1 Silnice II a III třídy 181 177,6 1

1.2.1 Rozvoj integrovaného dopravního systému, přestupní terminály a zastávky

220 330,2 1,5
1.2.2 Obnova vozidel železnic 365 309 1
2.3.1 Fyzická revitalizace území 88 705 8
2.3.2 Sociální infrastruktura 230 1 716 7,5