Další olomoucká pevnost - Lagerfort XIII - se otevřela veřejnosti

P1370190.JPG Od soboty 28. června je veřejnosti zpřístupněn další fort, který byl zrekonstruován díky finančním prostředkům z ROP Střední Morava. Tzv. Lagerfort XIII byl vybudován v letech 1851-1854 a nachází se na Nové ulici v jihozápadní části fortového věnce, který svého času obklopoval město Olomouc.   Tento unikátní systém opevnění zahrnoval desítky fortů a další pevnostní stavby, jako jsou třeba bastiony, špitály, reduty, prachárny. Od 70. let 19. století však docházelo k pozvolné demolici opevnění a do dnešních dnů se dochovaly jen některé z těchto objektů, a to ještě ve velmi špatném stavu. Fort XIII do roku 1998 sloužil armádě ČR jako muniční sklad. Nyní v něm bude vybudována expozice prezentující Olomouc a jeho historii z pohledu vojenské tematiky zaměřující se na období let 1850-2000. ROP Střední Morava podpořil realizaci projektu dotací ve výši téměř 10 milionů korun.