Další miliarda pro region

euro_u_novin.jpg O další bezmála 1,5 miliardy korun se navýší investice do projektů financovaných z Regionálního operačního programu Střední Morava v Olomouckém a Zlínském kraji. Právě tuto částku schválil Výbor Regionální rady.

„Největší částka byla schválena na silnice II. a III. třídy, dále na projekty vyhlášené v rámci speciální výzvy zaměřené na aquaparky, golfová hřiště a kongresová centra v regionu nebo na projekty realizované ve městech v oblasti sociálních a volnočasových aktivit,“ řekl předseda Regionální rady a olomoucký hejtman Martin Tesařík. Silnice II. a III. získaly podporu 719 milionů korun (na Olomoucku například silnice ze Samotišek na Svatý Kopeček 29,3 mil. Kč, průtah obcí Dolany za 37 mil. Kč, na Zlínsku v obci Velké Karlovice silnice za 15 mil. Kč). „Do dnešního dne jsme silnice v Olomouckém a Zlínském kraji financovali částkou přes 2,5 miliardy korun,“ doplnil statistiku Martin Tesařík. Velký zájem vyvolala podpora sociálních a volnočasových aktivit ve městech, kde na projekty se sociální tématikou poputuje 183 milionů korun (např. 35 mil. Kč na domov Daliborka Charity v Prostějově, 11 mil. na rekonstrukci domů s pečovatelskou službou a azylového domu v Uničově, 12,7 mil. na domov důchodců v Šumperku, 31 mil. Kč na dům sociálních služeb ve Valašské Meziříčí, 15 mil. na charitní centrum v Uherském Hradišti). Z volnočasových aktivit (schváleno bylo 172 mil. Kč) lze vyjmenovat například rekonstrukci městského koupaliště v Litovli za 20 mil. Kč anebo kulturní centrum Hvězda v Uherském Hradišti za 19 mil. Kč. Necelých 55 milionů navíc získá Olomoucký kraj na výstavbu cyklotras a cyklostezek. Mezi podpořenými projekty je například Moravská stezka za 24 miliony korun. Její trasa povede z Olomouce do Křelova, přes Břuchotín, dále do Charvát a Dubu nad Moravou. Dokončení se dočká i cyklostezka z Prostějova do Kostelce na Hané (11 mil. Kč).

 

Mimo to Výbor Regionální rady schválil vyhlášení výzvy 18/2010, pro kterou je připraveno přes 1,1 miliardy korun z Regionálního operačního programu Střední Morava. „Nejvyšší alokace byla schválena na nákup železničních vozidel (365 mil. Kč) a na projekty sociální infrastruktury na venkově (230 mil. Kč),“ řekl předseda Regionální rady Tesařík. Dále mohou zájemci o dotaci žádat o podporu na silnice II. a III. třídy (181 mil. Kč), terminály a zastávky (90 mil. Kč), integrovaný systém veřejné dopravy (130 mil. Kč) či revitalizaci veřejných prostranství na venkově (88 mil. Kč). „Své projekty na podporu cestovního ruchu budou moci předložit i olomoučtí podnikatelé, kterým bylo v této výzvě vyčleněno 95 milionů korun,“ doplnil Tesařík. Výzva bude vyhlášena v úterý 26. ledna 2010. Zájemci o dotaci budou moci své projektové žádosti předkládat do 31. března 2010.

 

Přehled schválených projektů:

1.1.1 Silnice II. a III. třídy

1.3    Bezmotorová doprava

2.2.2 Infrastruktura pro rozvoj sociálních služeb

2.2.5 Infrastruktura pro rozvoj volnočasových aktivit

3.1    Integrovaný rozvoj cestovního ruchu - Jesenicko

3.1    Integrovaný rozvoj cestovního ruchu - Olomoucko

3.1    Integrovaný rozvoj cestovního ruchu - Šumpersko

3.3.3 Aquaparky, golfová hřiště, kongresová centra a výstaviště