Čtvrté kolo výzvy ve SROP

Regionální rada regionu soudržnosti NUTS II Střední Morava vyhlašuje k 1. červnu 2005 čtvrté kolo příjmu žádostí v rámci Společného regionálního operačního programu. V rámci opatření 2.1 bude podpora určena na projekty pro rozvoj dopravy v regionech a v rámci opatření 2.2 určena pro projekty z oblasti rozvoje informačních a komunikačních technologií v regionech.

Žádosti je možné předkládat osobně na příslušném Sekretariátu Regionální rady. Uzávěrka příjmu žádostí je stanovena na 29. července 2005 ve 12:00 hod. Texty výzev jsou uvedeny zde. Příručka pro žadatele a její přílohy jsou uvedeny zde.