Centrum pro výuku hi-technologií

Budova_Centra_hi_technologi__.jpg Jedinečné výukové a prezentační Centrum pro výuku hi-technologií bylo zprovozněno v areálu Střední průmyslové školy v Uherském Brodě. V těchto dnech budova ožívá a rozbíhá se v ní výuka.

Centrum pro výuku a prezentaci hi-technologií je zaměřeno na podporu technického vzdělávání na základních a středních školách ve Zlínském kraji, na prezentaci hi-technologií a na rozvoj a upevňování spolupráce mezi školami a firemní sférou v kraji. Cílem je provozovat  jedinečné vzdělávací a prezentační centrum, které bude využívat moderní výukové metody jako jsou například prostorové 3D projekce.

 

Centrum je zaměřeno na hi-technologické trendy ve strojírenství, elektrotechnice a zelených technologiích. Nabízí širokou škálu vzdělávacích programů, z nichž některé jsou i vícedenní. Rozsah jednotlivých programů je určen pro žáky téměř všech věkových kategorií navštěvujících různé typy škol, přičemž nejvíce se Centrum zaměřuje na žáky středních odborných škol ze Zlínského kraje.

 

Ti budou mít například možnost vytvořit si vlastní virtuální návrh 3D modelu. Tento model si budou moci vytisknout na 3D tiskárně a získat prototyp výrobku pro odhalení vývojových chyb. Model si mohou rovněž vyrobit na špičkovém víceosém obráběcím CNC stroji japonské firmy OKUMA a celý strojírenský výrobní postup ukončit změřením výrobku pomocí laserového scanneru a provést tzv. reverse engineering.

 

Samotná budova Centra bude využívána jako výuková pomůcka. Centrum bude protkáno moderními elektroinstalacemi budov na bázi sběrnicových systémů, které umožní žákům nahlédnout do jejího řízení a správy, případně si budou moci zkusit přímo naprogramovat určitou část funkcí budovy.

 

Centrum se bude rovněž zabývat problematikou ochrany životního prostředí a propagací zelených technologií. Pomocí fotovoltaických panelů osazených na střeše budovy, případně tepelného čerpadla umístěného uvnitř, dojde k částečnému zásobení energií. Jak panely, tak i tepelné čerpadlo, poslouží zároveň jako další názorná demonstrace při výuce přírodovědných a technických oborů.

 

Pro udržení vysoké odborné kvality prezentovaných technologií navázala Střední průmyslová škola Uherský Brod spolupráci s Akademií věd České republiky, VUT v Brně a Univerzitou T. Bati ve Zlíně.

 

Projekt je spolufinancován ze zdrojů Regionálního operačního programu Střední Morava částkou 43,775 mil. Kč, ze zdrojů Zlínského kraje částkou 7,225 mil. Kč a přispěly i Slovácké strojírny, a. s. Uherský Brod částkou 0,5 mil Kč a darováním pozemku, na němž Centrum stojí.

 

Zdroj: Tisková zpráva Centra pro výuku hi-technologií