Čas pro proplacení dotací z ROP Střední Morava se krátí

euro_u_novin.jpg Olomouc, 16.3.2015 – Už jen několik měsíců zbývá příjemcům dotací z ROP Střední Morava na proinvestování evropských peněz, které získali na realizaci svých projektů z programového období 2007-2013. Dotační úřad totiž může proplatit pouze výdaje uskutečněné do 31.12.2015, platby provedené po tomto termínu již nebude možné uznat. Z více než 18 miliard ještě zůstávají k proplacení necelé 4 miliardy.

V současné době zbývá dokončit přibližně 330 projektů. Ty jsou v různém stádiu realizace, některé jsou těsně před ukončením, na jiných se intenzivně pracuje a je i pár takových projektů, které se teprve rozběhnou, protože jejich provedení zabere jen několik měsíců.  V nadcházejících týdnech pak ke zmíněným projektům přibudou ještě další, které vzejdou z aktuálních výzev na rekonstrukci silnic II. a III. třídy a na rozvoj území na venkově. „Na základě našich zkušeností očekáváme, že především do výzvy na revitalizaci území v obcích bude podáno velké množství žádostí. S ohledem na počet poskytnutých konzultací k tomuto tématu odhadujeme, že by to mohlo být až 100 projektových žádostí“, uvedl Ivan Matulík, ředitel Úřadu Regionální rady.

U 270 rozpracovaných projektů jsou příjemcem dotace orgány samosprávy, tj. kraje, města, obce a jejich organizace. Podnikatelských projektů s termínem ukončení v roce 2015 je celkem 61. Mezi největší projekty, z pohledu výše dotace z ROP Střední Morava, které budou v průběhu roku ukončeny, patří například rekonstrukce silnice II. třídy z Uničova do Šternberka (82,7 mil. Kč), vybudování Seniorcentra Wolkerovy sady v Zábřehu (71,7 mil. Kč) nebo také unikátní Thermepark ve Velkých Losinách (22,4 mil. Kč).

K úspěšnému dokončení všech projektů k datu 31.12.2015 je potřeba ze strany příjemců dodržovat stanovený harmonogram realizace jednotlivých projektů a ze strany pracovníků Úřadu Regionální rady zvládnout dvojnásobné množství práce oproti předchozím rokům. „Všem nám jde především o to, abychom maximálně využili peníze, které měl region k dispozici a aby byly tyto prostředky investovány smysluplně“, podotknul ředitel Matulík.

ROP Střední Morava, jehož prostřednictvím jsou čerpány finanční prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj na území Olomouckého a Zlínského kraje, zodpovídal v programovém období 2007-2013 za uplatnění více než 18ti miliard korun. Z této částky bylo podpořeno cca 1 200 projektů obcí, měst, krajů, podnikatelů a neziskových organizací.

 

Kontakt:

Mgr. Michaela Linhartová

Tisková mluvčí Úřadu Regionální rady

Tel.: 739 002 410

E-mail: michaela.linhartova@rr-strednimorava_cz