Byly vydány Zásady pro prodlužování termínů realizace projektů v rámci ROP Střední Morava

pd.jpg K datu 23.7.2014 byly vydány Zásady pro prodlužování termínů realizace projektů verze 1.0 (dále jen Zásady).

V Zásadách je nastavena problematika prodlužování termínů realizace projektů, a to v rámci dvou oblastí:

  • prodloužení termínu realizace projektů pro administraci projektů, ale v termínu stanoveném výzvou pro nejzazší ukončení realizace projektů,

  • prodloužení termínu realizace projektů za termín stanovený výzvou.

Příjemci podpory z ROP Střední Morava mají povinnost se řídit těmito Zásadami ode dne jejího zveřejnění, tj. od 11.8.2014.

Zásady pro prodlužování termínů realizace projektů v rámci ROP Střední Morava naleznete na http://www.rr-strednimorava.cz/file/4933/.