Bylo vydáno Metodické oznámení č. 44

web_2.jpg K datu 5.1.2015 bylo vydáno Metodické oznámení č. 44 Zpřesnění nastaveného administrativního postupu zakázek a veřejných zakázek. Tímto metodickým oznámením bude zpřesněn nastavený administrativní postup uvedený v Metodickém pokynu Zadávání zakázek a veřejných zakázek v programovém období 2007-2013. Cílem Metodického oznámení je minimalizovat výskyt nepravdivých či nesprávně doložených a vyhodnocených referencí, včetně minimalizace rizik podvodného jednání u příjemců dotace.

Příjemci podpory z ROP Střední Morava mají povinnost se řídit touto dokumentací ode dne jejího zveřejnění, tj. od 5. 1. 2015.

Metodické oznámení č. 44 naleznete na http://www.rr-strednimorava.cz/file/5093/