Bylo vydáno Metodické oznámení č. 43

web_2.jpg K datu 27.11.2014 bylo vydáno Metodické oznámení č. 43 Předkládání monitorovacích zpráv o zajištění udržitelnosti projektu. Tímto metodickým oznámením se sjednocují podmínky pro předkládání monitorovacích zpráv o zajištění udržitelnosti projektu a zpřesňují se podstatné a nepodstatné změny v rámci udržitelnosti projektů.

Příjemci podpory z ROP Střední Morava mají povinnost se řídit touto dokumentací ode dne jejího zveřejnění, tj. od 28. 11. 2014.

Metodické oznámení č. 43 naleznete na http://www.rr-strednimorava.cz/file/5040.