Byla zveřejněna desátá verze ROP Střední Morava

Pod odkazem ROP byla zveřejněna desátá verze Regionálního operačního programu Střední Morava, která byla zaslána Ministerstvu pro místní rozvoj a posléze i Evropské komisi.

Dokument reaguje na připomínky zaslané právě Evropskou komisí, Ministerstvem pro místní rozvoj a Ministerstvem financí ČR.

Dokument je k dispozici v českém i anglickém jazyce.