Byla vyhlášena v pořadí již čtyřicátá výzva z ROP Střední Morava

IMG_2071.jpg Více než půlmiliarda je od poloviny února připravena pro obce a města, které mohou předkládat své projektové záměry do čtyřicáté výzvy z ROP Střední Morava. Pro mnohé je to poslední příležitost, jak dosáhnout na dotaci z ROP. Do konce roku 2013 musí být uzavřeny všechny smlouvy o poskytnutí dotace.

Nejvíce peněz, 368 mil. Kč, bude rozděleno v malých obcích s počtem obyvatel nad pět set (podoblast podpory 2.3.1 Fyzická revitalizace území).  Další velkou výzvou jsou sociální služby ve městech (podoblast podpory 2.2.2 Infrastruktura pro rozvoj sociálních služeb), kde je pro žadatele připraveno 135 milionů korun. Podporována bude modernizace sociálních služeb ve městech či pořízení vybavení s ohledem na zvýšení kvality poskytovaných služeb a technologický rozvoj. V menším objemu je vyhlášena výzva pro města Zlín (29,8 mil. Kč), Olomouc (10,2 mil. Kč), podpořeny budou projekty na vzdělávání ve městech (9 mil. Kč), propagaci (4 mil. Kč), cestovní ruch v rámci Integrovaného plánu rozvoje území Horní Vsacko (2,7 mil. Kč) nebo město Kroměříž na pilotní projekty realizované v návaznosti na Integrovaný operační program (8 mil. Kč). Celkem je v pořadí čtyřicáté výzvě pro žadatele připraveno 567 milionů korun.

Přehled vyhlášených oblastí a podoblastí podpory:

2.1 Rozvoj regionálních center pro individuální projekty naplňující Integrovaný plán rozvoje města Olomouc „Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc“

2.1 Rozvoj regionálních center pro individuální projekty naplňující Integrovaný plán rozvoje města Zlín „Společensko – kulturní a vzdělávací centrum Zlín“

2.2.2 Infrastruktura pro rozvoj sociálních služeb

2.2.3 Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání – realokace mezi OP

2.3.1 Fyzická revitalizace území

3.1.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu pro individuální projekty naplňující Integrovaný plán rozvoje území Horní Vsacko

3.1.2 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu pilotními aktivitami

3.4 Propagace a řízení

Uzávěrka pro předkládání žádostí o podporu z ROP Střední Morava je stanovena na pátek 29. března 2013. Zájemci o informace k vyhlášené výzvě mohou přijít na připravené semináře, tzn. 15. února ve Zlíně a 18. února zas v Olomouci. Program, vč. registrace je ZDE.

Kompletní dokumentace k výzvě č. 40/2013.