Byla vyhlášena poslední výzva na stavební úpravy silnic II. a III. tříd

Horn___Lhota_silnice.jpg Úplně naposled mohou kraje a organizace zřizované nebo zakládané kraji získat peníze z ROP Střední Morava určené na stavební úpravy a případné rozšíření, modernizace a výstavbu souvislých úseků silnic II. a III. tříd. Ve středu 13. listopadu 2013 byla vyhlášena výzva s alokací 399 milionů korun.  Žadatelé z Olomouckého a Zlínského kraje mohou své projekty předkládat do 18. prosince tohoto roku. 

Zadávací dokumentace k vyhlášené výzvě:

V 48 V111 Silnice II a III třídy dodatečné prostředky

V 48 V111 Silnice II a III třídy

Dále byly vyhlášeny následující oblasti a podoblasti podpory:

V 48 V229 Integrovaný plán pro města nad 5000 obyvatel