Byla vydána nová metodická oznámení

web_2.jpg Úřad Regionální rady vydal nová metodická oznámení. Jedno se týká prokazování zajištění financování projektů schválených Výborem Regionální rady k dopracování. Druhé metodické oznámení se vztahuje k zákazu aplikace institutu smluvních pokut jako dílčího hodnotícího kritéria veřejných zakázek a zakázek mimo režim zákona a zákaz náhodného výběru losem.

Metodické oznámení č. 35 (revize): postupů pro prokazování zajištění financování projektu v rámci etapy č. 2 – Dopracování projektů

 

Metodické oznámení č. 36: Zákaz aplikace institutu smluvních pokut jako dílčího hodnotícího kritéria veřejných zakázek a zakázek mimo režim zákona a zákaz náhodného výběru losem