Byla uzavřena výzva č. 41/2013, největší zájem byl o cestovní ruch

P1000036.jpg Na konci dubna byl ukončen příjem projektových žádostí o dotaci z ROP Střední Morava. Žádat mohly kraje, města, podnikatelé a občanská sdružení z Olomouckého a Zlínského kraje. Ti všichni žádají prakticky o dvojnásobek toho, co bylo alokováno ve výzvě.

Ve výzvě bylo na všechny vyhlášené oblasti vyčleněno celkem 887 milionů korun. Na Úřadu Regionální rady se na konci dubna sešly projekty, které v souhrnu žádají ROP Střední Morava o 1,6 miliardy korun. Největší zájem byl ze strany podnikatelů v cestovním ruchu na zlepšení kvality ubytování, sportovní areály, kulturní památky a jiné zajímavosti v regionu. Přišlo celkem 43 projektů za 500 milionů korun. Ve výzvě je na tuto aktivitu vyčleněno 130 milionů korun, poptávka je tedy více než trojnásobně vyšší oproti nabízeným možnostem. Zájem o peníze z ROP Střední Morava měla i města, která předložila 23 projektů za 370 milionů korun. Města žádají ROP o dotace na úpravy náměstí, místních částí, resp. na fyzickou revitalizaci území. Ve výzvě je pro ně vyčleněno 240 milionů korun. Města a obce Olomouckého a Zlínského kraje projevily zájem i o projekty v oblasti cestovního ruchu. Předložily celkem 22 projektů za 165 milionů korun na kulturní a sportovní zařízení v regionu. Ve výzvě je na tuto aktivitu vyčleněno 130 milionů korun.

Dále za zmínku stojí i 15 předložených projektů na rozšíření kapacit v mateřských školách a zkvalitnění výuky na základních a středních školách. Školy žádají o 125 milionů korun, ve výzvě je pro ně vyčleněno 80 milionů korun. Dále bylo na úřad odevzdáno 6 projektů na silnice za 209 milionů korun (ve výzvě je vyčleněno 143 mil. Kč), 3 projekty na rozvoj zdravotnictví za 71 milionů (alokováno 60 mil. Kč), 2 projekty za 18 milionů na Rožnovsku (alokováno 12,4 mil. Kč), 13 projektů za 134 miliony na Šumpersku a Jesenicku, které na tomto území plánují podnikatelé v cestovním ruchu. Kraje, města, podnikatelé a občanská sdružení z Olomouckého a Zlínského kraje v celkovém součtu žádají o dotace ve výši 1 606 215 624 korun. O tom, který z předložených projektů bude čerpat dotaci z ROP, bude jasno po srpnovém jednání Výboru Regionální rady.