Byl aktualizován Prováděcí dokument ROP Střední Morava

pd.jpg Na lednovém jednání Výboru Regionální rady byla schválena aktualizace Prováděcího dokumentu ROP Střední Morava. Byly zde zapracovány změny týkající se navýšení finančních prostředků na vzdělávání a silnice, dále zde byla upravena administrace konceptů a inovačních voucherů.

Prováděcí dokument ROP Střední Morava, verze 1.1