Byl aktualizován formulář D48 Soupiska dokladů

bro__ura2.jpg K datu 13.8.2015 byl aktualizován formulář D48 Soupiska dokladů. Revize formuláře spočívá v doplnění kontrolního vzorce na výpočet výše DPH, a to do sloupců DPH v Kč v Investičních výdajích a Neinvestičních výdajích, kdy sloupec Výdaj bez DPH je vynásoben koeficientem 0,21. V případě jiné sazby DPH si příjemce může tento vzorec upravit, případně přepsat hodnotou uvedenou v daňovém dokladu. Tato úprava pomůže příjemcům s kontrolou vyplněných údajů a snížení chybovosti při vyplňování.

Aktualizovaný dokument naleznete na tomto odkaze http://www.rr-strednimorava.cz/folder/1065/