Byl aktualizován dokument Provádění finančních oprav v rámci ROP Střední Morava

DSC07967.jpg K datu 30.9.2014 byl aktualizován dokument Provádění finančních oprav v rámci ROP Střední Morava.

Aktualizace se týká zapracování rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který dle Oznámení o výsledku šetření podnětu neshledal důvody pro zahájení správního řízení v případě, kdy odkazy na obchodní názvy a specifické označení zboží přesahovaly finanční objem cca 21% z nabídkové ceny vítězného uchazeče. Cílem aktualizace dokumentu Provádění finančních oprav v rámci ROP Střední Morava, verze 1.4 je snížení výsledných korekcí příjemcům.

Aktualizovaný dokument naleznete na tomto odkaze:

Provádění finančních oprav v rámci ROP SM_1 4