Aktuální verze Metodického pokynu Zadávání zakázek a veřejných zakázek v programovém období 2007-2013

bro__ura2.jpg Výbor Regionální rady na svém jednání dne 15. 1. 2014 schválil novou verzi Metodického pokynu Zadávání zakázek a veřejných zakázek v programovém období 2007 - 2013, verze 8.3 (dále jen MP ZZ).

Nová verze tohoto pokynu reaguje na novelu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, platnou od 1. ledna 2014, ve kterém byly změněny kategorie zakázek a veřejných zakázek - limity.

Žadatelé a příjemci podpory z ROP Střední Morava mají povinnost řídit se novou verzí MP ZZ při zadávaní zakázek, a to ode dne jejího zveřejnění, tj. od 17. 1. 2014.

MP ZZ je taktéž součástí dokumentace Výzvy k předkládání projektových žádostí č. 50/2014, která bude vyhlášena dne 22. 1. 2014.

Metodický pokyn Zadávání zakázek a veřejných zakázek v programovém období 2007 - 2013, verze 8.3