Metodické oznámení upravuje postupy

web_2.jpg Legislativní změny, které mají vliv na postupy uplatňované při realizaci projektů financovaných z Regionálního operačního programu Střední Morava popisuje nově vydané metodické oznámení.

Metodické oznámení s pořadovým číslem 30 upravuje zejména postupy ve vztahu k:

- využití slevy na pojistném na sociálné zabezpečení v roce 2009

- zvýšení sazby DPH od 1.1.2010

- prodloužení doby realizace projektu

- zrušení povinnosti předkládání formulářů ISPROFIN

 

Plné znění metodicjého oznámení č. 30 je k dispozici ZDE.