Aktualizován nový vzor smlouvy

web_projekty.jpg Aktualizaci Metodického pokynu Vzor smlouvy o poskytnutí dotace na individuální projekt financovaný z Regionálního operačního programu Střední Morava schválil Výbor Regionální rady.

Výbor tak reagoval zejména na usnesení Vlády ČR ze dne 22. září 2010, kterým vláda zrušila spolufinancování projektů ze státního rozpočtu ČR.

Aktualizovaný Metodický pokyn Vzor smlouvy o poskytnutí dotace na individuální projekt je uplatněn na všechny projekty, u kterých bude podepsána smlouva po 1. lednu 2011. Aktualizované znění metodického pokynu má pořadové číslo 7.0 a je součástí dokumentace každé výzvy.