Aktualizace Příručky pro příjemce

bro__ura2.jpg K datu 7.11.2014 byla aktualizována Příručka pro příjemce. V této příručce, která je součástí Výzev k předkládání projektových žádostí č. 31/2012 až 55/2014, jsou provedeny změny z důvodu zapracování principů na zefektivnění administrace žádostí o platbu na konci programového období.

Příjemci podpory z ROP Střední Morava mají povinnost se řídit touto dokumentací ode dne jejího zveřejnění, tj. od 14. 11. 2014.

Aktualizovanou Příručku pro příjemce naleznete na http://www.rr-strednimorava.cz/folder/1003/