Aktualizace Postupů pro příjemce při závěrečném vyúčtování projektu

pd.jpg Ke dni   22. 1. 2016 byl aktualizován dokument Postupy pro příjemce při závěrečném vyúčtování projektu, verze 1.1 , který se vztahuje pouze na projekty, u nichž je uplatněno opatření k eliminaci rizik z přezávazkování/nedočerpání finanční alokace ROP Střední Morava. Jedná se o projekty nezakládající veřejnou podporu (tj. zpravidla se nejedná o projekty podnikatelských subjektů) předložené do výzev vyhlášených na opatření k eliminaci rizik z přezávazkování/nedočerpání finanční alokace ROP Střední Morava (tj. výzvy č. 31/2012 a výše).

Předmětem aktualizace je úprava termínu jednání Výboru Regionální rady, kdy bude schválena konečná výše dotace pro jednotlivé projekty. Dále byly rozšířeny principy pro závěrečné vyúčtování finanční alokace ROP Střední Morava v letech 2015 – 2016, a to o tzv. nedokončené projekty.

Postupy pro příjemce při závěrečném vyúčtování projektu naleznete na http://www.rr-strednimorava.cz/file/5478/