Aktualizace Metodického pokynu Zadávání zakázek a veřejných zakázek v programovém období 2007-2013

K datu 11.6.2014 byl aktualizován Metodický pokyn Zadávání zakázek a veřejných zakázek  v programovém období 2007-2013   V 31 MP ZZ 8.6. Aktualizace tohoto metodického pokynu plně vychází ze Závazných postupů vydaných Ministerstvem pro místní rozvoj ČR s účinností od  1.6.2014.

Aktualizovaný metodický pokyn naleznete na http://www.rr-strednimorava.cz/file/4907/