Aktualizace Metodického pokynu Vzor smlouvy o poskytnutí dotace na individuální projekt

K datu 11.6.2014 byl aktualizován Metodický pokyn Vzor smlouvy o poskytnutí dotace na individuální projekt   V 50 MP VSIP .   Aktualizace se týká změny v postupu při dokládání zajištěnosti financování projektů zakládajících veřejnou podporu formou složení depozita.   Nově je příjemcům umožněno složení depozitu až po podpisu smlouvy o dotaci, a to nejpozději do předložení 1. žádosti o platbu a za podmínky, že ve finančním harmonogramu bude mít příjemce nejméně 2 žádosti o platbu.

Aktualizovaný metodický pokyn naleznete na http://www.rr-strednimorava.cz/file/4908/