Aktualizace metodického pokynu BENEFIT7

Na základě avizované aktualizace systému webové žádosti BENEFIT7, která proběhla na konci měsíce dubna, byl Úřadem Regionální rady aktualizován i metodický pokyn pro vyplňování webové žádosti BENEFIT7.

Souhrn veškerých obsahových změn metodického pokynu je zveřejněn v úvodu publikace.

Dokumenty ke stažení