Aktualizace dokumentu: Zásady pro prodlužování termínů realizace projektů v rámci ROP Střední Morava

bro__ura2.jpg Úřad Regionální rady zveřejnil aktualizaci dokumentu „Zásady pro prodlužování termínů realizace projektů v rámci ROP Střední Morava“, kde v rámci této aktualizace jsou definovány podrobné postupy administrace nedokončených projektů, termíny a požadované doklady, které musí příjemce doložit.

Aktuální verzi a novou přílohu - Čestná pohlášení, najdete na těchto odkazech:

Zásady pro prodlužování termínů realizace projektů 1.2

Příloha č. 1 Čestné prohlášení příjemce