Aktualizace dokumentu Provádění finančních oprav v rámci ROP Střední Morava a Revize Metodického oznámení č. 43 Předkládání monitorovacích zpráv o zajištění udržitelnosti projektu

Aktualizace dokumentu Provádění finančních oprav v rámci ROP Střední Morava a Revize Metodického oznámení č. 43 Předkládání monitorovacích zpráv o zajištění udržitelnosti projektu

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava schválil dne 3. 2. 2021 aktualizaci dokumentu Provádění finančních oprav v rámci ROP Střední Morava. Aktualizace byla provedena v důsledku opakovaného vyhlášení nouzového stavu a omezení využívání výstupů projektu pro následující období udržitelnosti (rok 2021, příp. 2022) a další nucené pozastavení činnosti, týkající se uzavření či omezení využívání výstupů projektu.  

V dokumentu Provádění finančních oprav v rámci ROP Střední Morava, verze 2.3 dochází k rozšíření kapitoly 2.6 Monitorovací indikátory a postup v případě zjištění jejich nenaplnění, a to doplněním období udržitelnosti pro r. 2021, resp. 2022 v případě nenaplnění monitorovacích indikátorů z důvodu opakovaného dočasného omezení využívání výstupů projektu (pozastavení činnosti). V případě naplnění monitorovacích indikátorů na méně než 50%, Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava může v jednotlivých případech schválit pro období udržitelnosti v letech 2021 – 2022 další snížení monitorovacího indikátoru, bude-li nenaplnění shledáno za důvodné.

Dokument Provádění finančních oprav v rámci ROP Střední Morava, verze 2.3 naleznete na 003-VRR-21 P01 Provádění finančních oprav 2.3

                                                                                                                                                          

Rozšíření pravidel v době udržitelnosti je zároveň promítnuto do revize Metodického oznámení č. 43 R5 Předkládání monitorovacích zpráv o zajištění udržitelnosti projektu, které naleznete na 003-VRR-21 P02 MO 43 R5