Aktualizace dokumentu Provádění finančních oprav v rámci ROP Střední Morava

pd.jpg K datu 22. 10. 2018 byl aktualizován dokument Provádění finančních oprav v rámci ROP Střední Morava.

K datu 22. 10. 2018 byl aktualizován dokument Provádění finančních oprav v rámci ROP Střední Morava.

V dokumentu Provádění finančních oprav v rámci ROP Střední Morava, verze 1.9 dochází k úpravě uplatňování finančních oprav v případě pochybení ve veřejné zakázce spočívající v uvedení nepravdivých informací nebo dokladů dodavatelem v nabídce, které měly vliv na výsledek zadávacího řízení. Nově bude možné zohlednit závažnost daného pochybení a podle okolností konkrétního případu uplatnit finanční opravu ve výši 25% nebo 10% nebo 5% hodnoty způsobilých výdajů veřejné zakázky.

Příjemci podpory z ROP Střední Morava mají povinnost se řídit touto dokumentací ode dne jejího zveřejnění, tj. 26. 10. 2018.

Dokument Provádění finančních oprav v rámci ROP Střední Morava naleznete na

Provádění finančních oprav v rámci ROP SM verze 1.9