Aktualizace dokumentu Provádění finančních oprav v rámci ROP Střední Morava

pd.jpg K datu 6. 12. 2017 byl aktualizován dokument Provádění finančních oprav v rámci ROP Střední Morava.

K datu 6. 12. 2017 byl aktualizován dokument Provádění finančních oprav v rámci ROP Střední Morava. Revize dokumentu spočívá v  nastavení postupů při změně monitorovacích indikátorů v době udržitelnosti projektu.

Aktualizovaný dokument naleznete na tomto odkaze:

Provádění finančních oprav v rámci ROP SM verze 1 8