Aktualizace dokumentu Provádění finančních oprav v rámci ROP Střední Morava

pd.jpg K datu 5.8.2015 byl aktualizován dokument Provádění finančních oprav v rámci ROP Střední Morava.

Revize Instrukce spočívá v:

  1. úpravě kapitoly 2.2 Finanční opravy po proplacení – odvod za porušení rozpočtové kázně ve vazbě na změnu Metodického pokynu Vzor Smlouvy o poskytnutí dotace na individuální projekt,

  2. v úpravě uplatňování finančních oprav v případě pochybení ve veřejné zakázce spočívající v uvedení nepravdivých informací nebo dokladů dodavatelem v nabídce, které měly vliv na výsledek zadávacího řízení.

Aktualizovaný dokument naleznete na tomto odkaze: http://www.rr-strednimorava.cz/file/5297/