Aktualizace dokumentu Provádění finančních oprav a Revize Metodického oznámení č. 43 Předkládání monitorovacích zpráv

Aktualizace dokumentu Provádění finančních oprav v rámci ROP Střední Morava a Revize Metodického oznámení č. 43 Předkládání monitorovacích zpráv o zajištění udržitelnosti projektu

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava schválil dne 9. 12. 2020 aktualizaci dokumentu Provádění finančních oprav v rámci ROP Střední Morava. Aktualizace byla provedena v důsledku opakovaného vyhlášení nouzového stavu koncem roku 2020 a další nucené pozastavení činnosti, týkající se uzavření či omezení využívání výstupů projektu.  

V dokumentu Provádění finančních oprav v rámci ROP Střední Morava, verze 2.2 dochází k rozšíření kapitoly 2.6 Monitorovací indikátory a postup v případě zjištění jejich nenaplnění, a to doplněním postupu pro nenaplnění monitorovacích indikátorů z důvodu opakovaného dočasného omezení využívání výstupů projektu (pozastavení činnosti). V případě  naplnění monitorovacích indikátorů na méně než 50%, Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava může v jednotlivých případech schválit pro dané období udržitelnosti další snížení monitorovacího indikátoru, bude-li nenaplnění shledáno za důvodné.

Dokument Provádění finančních oprav v rámci ROP Střední Morava, verze 2.2 naleznete na 

Provádění finančních oprav v rámci ROP Střední Morava _verze 2.2

                                                                                                                                                          

Rozšíření pravidel v době udržitelnosti je zároveň promítnuto do revize Metodického oznámení č. 43 R4 Předkládání monitorovacích zpráv o zajištění udržitelnosti projektu, které naleznete na  

V 2014 MO 43 R4 Předkládání MZ o zajištění udržitelnosti