Aktualizace dokumentů Metodický pokyn Vzor Smlouvy o poskytnutí dotace na individuální projekt a Příručka pro příjemce

bro__ura2.jpg K datu 6. 10. 2015 byly aktualizovány dokumenty Metodický pokyn Vzor Smlouvy o poskytnutí dotace na individuální projekt a  Příručka pro příjemce.  Změna dokumentů spočívala v úpravě postupů pro výzvu č. 58/2015, a to v předkládání průběžných žádostí o platbu tak, aby průběžné platby mohly být vypláceny příjemcům ještě v roce 2015.

Dále byl aktualizován dokument Zásady pro prodlužování termínů realizace projektů, do kterého byly zapracovány postupy tzv. nedokončených projektů v rámci ROP Střední Morava. 

Aktualizované dokumenty naleznete na tomto odkaze: http://www.rr-strednimorava.cz/folder/1070/display/