Aktualizace dokumentu Metodický pokyn - Vzor Smlouvy o poskytnutí dotace na individuální projekt

web_2.jpg K datu 12. 5. 2015 byl aktualizován dokument Metodický pokyn Vzor Smlouvy o poskytnutí dotace na individuální projekt. Ve vazbě na změnu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů došlo k úpravě Smlouvy o poskytnutí dotace  a to v čl. 15 Porušení rozpočtové kázně, smluvních podmínek, nesrovnalosti a sankce.

Změny čl. 15 Smlouvy o poskytnutí dotace spočívají v:

  • úpravě definice porušení rozpočtové kázně,

  • doplnění pravidla pro ukládání odvodu za porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek,

  • doplnění podmínek pro neuložení odvodu za porušení rozpočtové kázně,

  • vložením nového odstavce 5, který upravuje nápravná opatření k odstranění pochybení příjemce a umožňuje tak předejít rozhodnutí o porušení rozpočtové kázně.

     

Aktualizovaný dokument naleznete na tomto odkaze: http://www.rr-strednimorava.cz/file/5245/