Abeceda fondů EU

Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo publikaci s názvem " Abeceda fondů EU ." Stručný přehled realizace strukturálních fondů EU v České republice obsahuje základní informace o přínosech politiky hospodářské a sociální soudržnosti (regionální politiky) EU, finančních nástrojích EU, vysvětluje principy fungování strukturálních fondů a systém realizace programů fondů EU v ČR.

Dokument ke stažení