9. květen: DEN EVROPY

vlajka_EU.jpg Od vstupu České republiky do Evropské unie v roce 2004 si každoročně, stejně jako ostatní státy sedmadvacítky, připomínáme 9. květen jako Den Evropy.

Dne 9. května 1950 předkložil francouzský ministr zahraničí Robert Schumann plán na vytvoření společného trhu uhlí a oceli. Autorem plánu je předseda francouzského Vysokého plánovacího úřadu Jean Monnet. 9. květen je proto považován za den založení Evropského Společenství, resp. Evropské unie, a je ve všech zemích Evropské unie oslalvován jako Dnem Evropy nebo zaké jako Schumannův den.