5. května nebude funkční BENEFIT - žádosti do třetí výzvy budou muset být finálně uloženy o den dříve

V pondělí 5. 5. 2008 bude od 8:00 hodin do 17:00 hodin probíhat pravidelná údržba webové žádosti BENEFIT7 ze strany dodavatele technického zabezpečení provozu. V tuto dobu nebude na adrese www.eu-zadost.cz webová aplikace funkční. Nebude možné s žádostí pracovat a ani ji finálně ukládat.

Všem předkladatelů projektů do třetí výzvy doporučujeme uzavírat žádosti nejpozději v neděli 4. 5. 2008. V tuto dobu bude ještě možné zafinalizované žádosti odevzdat včas a dodržet tak termín ukončení výzvy dne 5. 5. 2008 v 16:00. Po tomto termínu nebudou již žádné žádosti přijímány.

Jedná se o následující oblasti a podoblasti poddpory:
3.2    Veřejná infrastruktura a služby
2.4    Podpora podnikání
2.3.2 Sociální infrastruktura
1.2.1 Rozvoj integrovaného dopravního systému, přestupní terminály a zastávky

Regionální rada Střední Morava není správcem webové aplikace BENEFIT7, tudíž nemůže ovlivnit technické parametry provozu systému ani data instalací, která jsou platná pro všechny operační programy. Data aktualizací systému nelze nijak individuálně ovlivnit.