5. kolo výzvy SROP nebude vyhlášeno

Vzhledem k vyčerpání finanční alokace ve všech opatřeních a podopatřeních programu SROP v regionu soudržnosti NUTS II Střední Morava v programovém období 2004-2006, nebude nyní vyhlášeno další (páté) kolo výzvy pro příjem individuálních projektů.