420 milionů je pro žadatele připraveno v červnové výzvě ROP Střední Morava

DSC06885.jpg Přesně 419,84 miliony jsou v Regionálním operačním programu Střední Morava připraveny pro kraje, města, obce, neziskové organizace a podnikatele od 11 června. Ti všichni mohou předkládat své projektové záměry zejména v oblasti cestovního ruchu a podpory podnikání.

„Do červnové výzvy jsme zahrnuli celkem deset oblastí a podoblastí podpory, takže se jedná o opravdu velký balík,“ zhodnotil ředitel Úřadu Regionální rady Ivan Matulík. Největší nápor je očekáván v oblasti podpory 3.2 Veřejná infrastruktura a služby, kde je pro kraje, města, obce nad 500 obyvatel a nestátní neziskové organizace připraveno 148 milionů korun. „Je to zejména příležitost pro žadatele z veřejného sektoru, kteří mohou realizovat projekty na podporu cestovního ruchu,“ doplnil ředitel úřadu Matulík s odkazem na webové stránky s uveřejněnými podmínkami výzvy. V minulosti tak byly realizovány projekty například v Uničově (Město v hradbách – šatlava a muzeum baroka), Lipníku nad Bečvou (rekonstrukce západního křídla zámku), Valašském Meziříčí (zámek Lešná) nebo v obci Modrá, která realizovala projekt Ústředí duchovního dědictví Velké Moravy. Veřejný sektor doposud v oblasti podpory cestovního ruchu realizoval 29 projektů za 308 milionů korun.

 

Obce na území Horního Vsacka, Jesenicka a Šumperska mohou předkládat projekty na jednotný odbavovací systém služeb v cestovním ruchu (skipasy, terminály, návštěvnické karty, apod.). Pro město Olomouc je vyčleněna částka 89 milionů korun na revitalizaci území v historické části centra. To vše pod hlavičkou integrovaných plánů.

 

Podnikatelé z území okresů Vsetín, Kroměříž a Valašské Klobouky mohou předkládat projekty na modernizaci brownfields, průmyslových zón a odstranění nevyužitých staveb. Vyhlášena je pro ně oblast podpory 2.4 Podpora podnikání, kde je vyčleněno 94 milionů korun. Dále mohou podnikatelé žádat o podporu projektů v cestovním ruchu. Týká se to podnikatelů z Horního Vsacka, Luhačovicka a Olomouce. Například na Luhačovicku je na doplňkovou infrastrukturu v cestovním ruchu vyčleněno 40 milionů korun. Zájemci o podporu z ROP Střední Morava mohou své projektové záměry Úřadu Regionální rady odevzdávat do 13. srpna 2012 do 14:00 hodin.

 

Podpora cestovního ruchu u veřejných subjektů i podnikatelů se výrazně odráží na vzniku nových pracovních míst v regionu. Příjemci se ve smlouvách o poskytnutí dotace z ROP Střední Morava doposud zavázali ke vzniku 1 008 nových pracovních míst v Olomouckém a Zlínském kraji. Z toho 738 pozic vytvářejí projekty v cestovním ruchu. Samotní podnikatelé v cestovním ruchu se zavázali k vytvoření 677 nových pracovních míst. Z toho 165 nových míst je již dnes podnikateli v regionu vytvořeno. To znamená, že 165 lidí má díky ROP Střední Morava v regionu zaměstnání.

 

Podle aktuálního kurzu koruny vůči euru má do konce programovacího období ROP Střední Morava k dispozici 17,5 miliard korun. Z toho již byly schváleny projekty za 14,5 miliard. Z celkového počtu schválených 746 projektů jich je 521 již hotových a slouží uživatelům v Olomouckém i Zlínském kraji. V regionu byly z ROP Střední Morava doposud realizovány investice za necelých osm miliard korun.

 

Seznam aktuálně vyhlášených výzev ZDE.

Dokumnetace k výzvě 33/2012 ZDE.