Do cestovního ruchu směřuje 353 milionů

mince.jpg Z Regionálního operačního programu Střední Morava bude podpořeno celkem 31 projektových žádostí, jejichž investice směřují do cestovního ruchu. Právě částku 353 mil. Kč schválil Výbor Regionální rady na zasedání dne 24. 3. 2010, kde byly schvalovány projektové žádosti z druhé vlny výzvy č. 15/2009.

Předmětem jednání byly mimo jiné i projektové žádosti, které žadatelé na Úřad Regionální rady předložili k datu 26. 11. 2009. Z oblasti podpory 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu Rožnovsko budou podpořeny projekty Rekonstrukce víceúčelového hřiště, doplnění inventáře dětského koutku anebo Jurkovičova rozhledna v Rožnově pod Radhoštěm (celkem schváleno 10,3 mil. Kč). Součástí výzvy č. 15/2009 byla i oblast podnikatelského sektoru na Rožnovsku, kde bylo podpořeno 9 projektů. Mezi podpořenými projekty jsou například Mořské klimatické lázně a obnovení lázeňské stezky za 3,5 mil. Kč, Wellness hotel ENERGETIK za 20 mil. Kč anebo do Modernizace Ski areálu Búřov ve Valašské Bystřici za 1,4 mil. Kč.

 

Vzhledem k 8,5krát vyššímu zájmu u podoblasti podpory 3.3.2 Podnikatelská infrastruktura a služby v cestovním ruchu byla Výborem Regionální rady navýšena finanční alokace této výzvy a v této podoblasti bylo podpořeno 20 projektových žádostí z 64 předložených (schváleny byly projekty v objemu 254 mil. Kč). Vyjmenovat lze třeba Baloncentrum Břestek s dotací 8,5 mil. Kč či nástavbu lázeňského domu Janáček - Lázně Teplice nad Bečvou a.s. za 7,5 mil. Kč. Nejvyšší objem dotace (30 mil. Kč) získal projekt Farma Dvorek - hotelový, sportovní a agroturistický komplex v Koryčanech anebo Hotel u sportovního areálu Véska.

  Přehled schválených projektů:

2.1 Rozvoj regionálních center

3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu

3.3.1 Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném oblastí podpory 3.1

3.3.2 Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném oblastí podpory 3.2